Služby

  • vyšetření CRP k rozlišení bakteriální a virové infekce;
  • streptest – výtěr z krku na průkaz streptokokové infekce s okamžitým výsledkem;
  • močový analyzátor;
  • inhalátor;
  • solux (infralampa) – též k zapůjčení k domácí aplikaci
  • zapůjčení kojeneckých vah.